Disclaimer

Tov Gemaakt aanvaardt geen aansprakelijkheid op welke wijze dan ook, voor het gebruik van de op deze site gepubliceerde foto’s en alle andere inhoud.

Tov Gemaakt besteedt de grootst mogelijke zorg aan de ontwikkeling en samenstelling van deze website en geeft echter geen garantie of verklaringen ten aanzien van de juistheid van de verstrekte informatie. Ook accepteert Tov Gemaakt geen aansprakelijkheid voor enige onjuistheden of ontbrekende informatie betreffende de inhoud van de site. Alle informatie kan, zonder voorafgaande kennisgeving, op elk moment door worden gewijzigd of verwijderd.

Foto’s of afbeeldingen die zijn geplaatst, vallen onder creative common-licenties en zijn door ons zelf gemaakt. Tov Gemaakt is op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk voor welke directe of indirecte schade, hoe dan ook ontstaan, hetgeen verlies van data, gegevens of derving van inkomsten tot gevolg heeft, door gebruik van informatie/foto’s/afbeeldingen welke op deze website beschikbaar worden gesteld. Bent u van mening en kunt u aantonen dat een afbeelding en/of tekst uw intellectueel eigendom is? Laat het ons dan weten via erik@tovgemaakt.nl.

Tov Gemaakt behoudt zich het recht voor om de gebruiker de toestemming te ontzeggen de webpagina te gebruiken en/of van bepaalde diensten die op de webpagina zijn aangeboden, gebruik te maken.

Niets van deze website mag verveelvoudigd en/of vermenigvuldigd worden door middel van druk, fotokopie, microfilm, digitale technieken, internet, of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande toestemming van de uitgever van Tov Gemaakt.